ebet视讯关于增加电子信息工程专业拟接收人数的公示
发布人:ebet视讯教科办  发布时间:2020-08-24   浏览次数:10

ebet视讯

关于增加电子信息工程专业拟接收人数

 

各位同学

考虑到电子信息工程专业特点,经机械电气工程学院申请,教务处审核同意,现将机械电气工程学院的电子信息工程专业在2020-2021学年第学期转专业中的拟接收转入人数由7人增加至8人。

  特此公示。                                   

                          ebet视讯

                        2020824